Docker là gì ? Kiến thức cơ bản về Docker

There is no dearth of digital transformations today. Every day is an opportunity for a disruptive concept to break into the realm of software development. In the line of innovations and newer policies in software development operations, the concept that took the entire development environment by storm was the onset of microservices. The concept is growing tremendously in space and is increasingly witnessing adoption from various industries and companies.

Camunda conducted a global survey in 2018 across 354 enterprises. In its research, it revealed that over 60% of its respondents were keen on incorporating microservices architecture in their processes. The reason shared was that this architecture enabled companies to achieve a quicker time to promote and market new products and services.

Microservices architecture has been tried, tested and implemented by market players including Amazon, Twitter, Netflix, PayPal, Twitter and more, and a lot of companies are joining the bandwagon as they realize the power of this architecture.

For the uninitiated, microservices are the opposites of monolithic applications. Microservices architecture does not involve the development of an application as one whole unit. Rather, it is built as different suites of services that are capable of being independently deployed. They are modular and have their own distinct sets of processes running independently.

Microservices có dành cho bạn không?

Sự khác biệt chính giữa microservices và các ứng dụng nguyên khối (monolithic) là có thể được viết bằng nhiều ngôn ngữ và sử dụng các loại lưu trữ đa dạng. Kiến trúc này cũng có thể mở rộng và cho phép thực hiện các thay đổi dễ dàng. Những ưu điểm này đã khiến microservices trở thành một trong những kiến ​​trúc được tìm kiếm nhiều nhất trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, những gì đang thịnh hành không nhất thiết phải phù hợp với bạn và yêu cầu kinh doanh của bạn. Mỗi doanh nghiệp đều khác nhau và đi kèm với những yêu cầu riêng biệt. Không có kiến ​​trúc nào trong quá trình phát triển cung cấp giải pháp một kích thước phù hợp với tất cả và hoàn toàn phụ thuộc vào các doanh nghiệp để chọn những giải pháp phù hợp cho mô hình của họ.

Bài viết này là tất cả về việc làm rõ liệu microservices có phù hợp với bạn hay không và gợi ý thời gian bạn cần và không cần kiến ​​trúc này.

Để lại bình luận của bạn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết gợi ý

Công nghệ

Docker là gì ? Kiến thức cơ bản về Docker

There is no dearth of digital transformations today. Every day is an opportunity for a disruptive concept to break into the realm of software development. In the line of innovations and newer policies in software development operations, the concept that took the entire development environment by storm was the onset of microservices. The concept is

Công nghệ

Docker là gì ? Kiến thức cơ bản về Docker

There is no dearth of digital transformations today. Every day is an opportunity for a disruptive concept to break into the realm of software development. In the line of innovations and newer policies in software development operations, the concept that took the entire development environment by storm was the onset of microservices. The concept is

Công nghệ

Docker là gì ? Kiến thức cơ bản về Docker

There is no dearth of digital transformations today. Every day is an opportunity for a disruptive concept to break into the realm of software development. In the line of innovations and newer policies in software development operations, the concept that took the entire development environment by storm was the onset of microservices. The concept is

Công nghệ

Docker là gì ? Kiến thức cơ bản về Docker

There is no dearth of digital transformations today. Every day is an opportunity for a disruptive concept to break into the realm of software development. In the line of innovations and newer policies in software development operations, the concept that took the entire development environment by storm was the onset of microservices. The concept is

Tin tức

Docker là gì ? Kiến thức cơ bản về Docker

There is no dearth of digital transformations today. Every day is an opportunity for a disruptive concept to break into the realm of software development. In the line of innovations and newer policies in software development operations, the concept that took the entire development environment by storm was the onset of microservices. The concept is

Tin tức

Chuyển đổi mô hình kinh doanh của bạn sang trực tuyến

Không thể phủ nhận đây là thời gian đầy thử thách và chưa từng có đối với các doanh nghiệp. Trên khắp cả nước và trên thế giới, nhiều doanh nghiệp đã buộc lòng phải đóng cửa. Chuyển doanh nghiệp của bạn sang trực tuyến có thể là một chiến lược hiệu quả để tiếp

Scroll to Top